Polityka prywatności

, NIP: , REGON: (dalej: ) szanuje prawo do prywatności Użytkowników serwisu. Zobowiązuje się dbać o ochronę ich danych osobowych oraz będzie stosować odpowiednie rozwiązania w celu zapobiegania ingerencji w prywatność Użytkowników przez osoby trzecie. Podejmowane działania są ukierunkowane na zagwarantowanie Użytkownikowi poczucia pełnego bezpieczeństwa na poziomie odpowiednim do obowiązującego prawa, w tym:

 • Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
 • Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
 • Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne.

Korzystanie z Serwisu oparte jest na protokole SSL w celu zapewnienia bezpiecznego korzystania Użytkowników w zakresie ochrony danych osobowych i prywatności.

Informujemy, że w ramach Serwisu mogą być zamieszczane zewnętrzne linki umożliwiające jego Użytkownikom bezpośrednie dotarcie do innych stron internetowych bądź też podczas korzystania z Serwisu w Państwa urządzeniu mogą być dodatkowo umieszczone pliki Cookies pochodzące od innych podmiotów w szczególności od dostawców takich jak: Facebook, Allegro, Furgonetka.pl oraz Przelewy24 w celu umożliwienia Państwu skorzystania z funkcjonalności Serwisu zintegrowanych z tymi serwisami, lecz wyłącznie w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne do korzystania z oferowanych przez nas usług. Każdy z dostawców określa zasady korzystania z plików Cookies w swojej polityce prywatności w związku z czym nie mamy wpływu na prowadzoną przez dostawców politykę prywatności oraz wykorzystywania plików Cookies. Ze względów bezpieczeństwa zalecamy, aby przed skorzystaniem z zasobów oferowanych przez inne strony internetowe lub serwisy, każdy Użytkownik zapoznał się z dokumentem dotyczącym polityki prywatności oraz wykorzystywania plików Cookies, jeżeli zostały one udostępnione, a w razie ich braku skontaktował się z administratorem danej strony lub serwisu w celu uzyskania informacji w tym zakresie. nie ponosi odpowiedzialności za zasady i regulaminy innych dostawców, w tym za wszelkie szkody mogące powstać przez dostawców.

Dodatkowo Użytkownik ma prawo logować się do Serwisu w ramach zewnętrznych linków od dostawców takich jak: Facebook, Allegro, Furgonetka.pl oraz Przelewy24 poprzez dane zawarte u tych dostawców. Informujemy, że ten rodzaj logowania jest dobrowolny, jednakże może ułatwić korzystanie z Serwisu.

Słownik pojęć:

 • Pliki Cookies jest to rodzaj zapisów danych w pamięci przeglądarki, służy ona do przechowywania informacji o aktualnie zalogowanym użytkowniku,
 • log systemowy - jest to informacja, jaką przekazuje serwerowi komputer Użytkownika przy każdym połączeniu, może zawierać różne dane (np. numer IP), z których można mniej lub bardziej dokładnie ustalić skąd nastąpiło połączenie,
 • adres IP - indywidualny numer, który z reguły posiada każdy komputer podłączony do Internetu, numer IP może być na stałe związany z danym komputerem (statyczny) lub przydzielony mu na dane połączenie (dynamiczny),
 • protokół SSL - specjalny standard przesyłania danych w Internecie, w którym transmisja jest kodowana, w odróżnieniu od zwykłego przesyłania, gdzie transmisja odbywa się otwartym tekstem,
 • Użytkownik – osoba korzystająca z usług Serwisu,
 • Serwis – strona internetowa zarejestrowana pod adresem https://butla.pl/ oraz wszystkie dodatkowe strony będące jej odnośnikami i zarejestrowane pod wspólną domeną.

Spis treści

 1. Administrator i Inspektor Danych Osobowych

 2. Administratorem danych dotyczących Użytkowników gromadzonych z wykorzystaniem Serwisu jest:

  wpisana do Centralnej Informacji i Ewidencji o Działalności Gospodarczej pod nazwą: , NIP: , REGON: , z siedzibą przy w woj. Lubelskim, pow. Lubelski, gm. , .

  Kontakt do Administratora danych za pomocą:

  • Adres pocztowy: , .
  • Adres poczty elektronicznej: .
  • Numer telefonu: .


 3. Gromadzenie danych

 4. W zakresie korzystania z Serwisu przez Użytkownika przechowujemy zapytania http. kierowane do serwera. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL i dotyczą:

  • publicznego adresu IP urządzenia końcowego, z którego nadeszło zapytanie;
  • nazwy stacji Użytkownika – identyfikacja realizowana przez protokół http, o ile jest możliwa;
  • nazwy Użytkownika podawana w procesie autoryzacji;
  • czasu nadejścia zapytania;
  • pierwszego wiersza żądania http;
  • kodu odpowiedzi http;
  • liczby wysłanych przez serwer danych;
  • adresu URL strony poprzednio odwiedzanej przez Użytkownika (tzw. referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez zewnętrzny odnośnik;
  • informacji o przeglądarce Użytkownika;
  • informacji o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji http.
  Powyżej wskazane dane nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony Serwisu.

  Serwisy nie zbierają w sposób automatyczny żadnych informacji z wyjątkiem informacji zawartych w plikach Cookies. Gromadzone w ten sposób informacje są niezbędne do świadczenia przez usług i wykorzystywane są m.in. do:

  • zarządzania Serwisem;
  • stwierdzania ewentualnych zagrożeń bezpieczeństwa;
  • badania zagregowanego ruchu Użytkowników w ramach Serwisu oraz w celach statystycznych, w tym z wykorzystaniem narzędzi zewnętrznych, mogą być wykorzystywane dodatkowo, gdy prowadzone są kampanie mailingowe;

  Użytkownik w zakresie korzystania z funkcjonalności Serwisu może jednak zostać poproszony o podanie następujących danych osobowych:

  • imię i nazwisko;
  • adres poczty elektronicznej (adres e-mail);
  • numer telefonu;
  • adres i nazwa firmy;
  • treść wiadomości kontaktowej.

  Podanie danych wskazanych powyżej jest dobrowolne jednak bez ich podania nie będzie możliwe korzystanie z Serwisu w zakresie funkcjonalności, które tego wymagają (np. sporządzenie zamówienia z dostawą)


 5. Przetwarzanie danych osobowych

 6. Zebrane za pośrednictwem Serwisu dane dotyczące Użytkownika mogą być wykorzystane w celu ustalania dostosowania zawartości Serwisu do potrzeb Użytkownika oraz w celu udzielenia odpowiedzi na skierowane z wykorzystaniem formularza kontaktowego zapytanie przez Użytkownika lub innych czynności niezbędnych do świadczenia przez usług.

  Gromadzone dane osobowe Użytkowników nie są przekazywane organizacjom międzynarodowym czy do państw trzecich. Dane osobowe mogą być przetwarzane przez inne podmioty zgodnie z prawem Unii lub prawem krajowym.

  Dane osobowe zebrane za pośrednictwem formularzy, na które Użytkownik wyraził zgodę przetwarzane są w celu i okresie niezbędnym do prawidłowego obsłużenia zadania. Szczegóły określają odpowiednie klauzule znajdujące się pod konkretnymi formularzami.

  Dane osobowe będą wykorzystywane do stworzenia konta w Serwisie lub do Newsletteru, dane nie będą udostępniane organizacjom międzynarodowym czy do państw trzecich. Dane osobowe mogą być przetwarzane przez inne podmioty zgodnie z prawem Unii lub prawem krajowym.

  • Okres przechowywania danych

  • Dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż będzie to wymagane. Jeśli przekazałeś nam swoje dane w formularzu lub wiadomości e-mail w celach kontaktowych to Twoje dane będziemy przetwarzać do momentu złożenia przez Ciebie żądania usunięcia tych danych lub sprzeciwu wobec przetwarzania, ale również w przypadku, w którym uznamy, że zrealizowaliśmy prawnie uzasadniony interes Administratora.

  • Prawa Użytkownika

  • Użytkownik w zakresie procesu przetwarzania jego danych posiada uprawnienia:

   • dostępu do danych;
   • sprostowania danych;
   • usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
   • wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;


 7. Wykorzystanie plików Cookies

 8. Serwis, zgodnie z art. 173 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne, korzysta z zapisu i odczytu informacji o użytkowniku.

  Gdy korzystasz z naszych serwisów, gromadzimy informacje o Twojej wizycie i sposobie poruszania się w naszych serwisach. W tym celu stosujemy pliki cookies. Plik cookies zawiera dane informatyczne, które są umieszczone w Twoim urządzeniu końcowym - przeglądarce internetowej, z której korzystasz. Pliki cookies używane w naszych serwisach wykorzystywane są między innymi do bieżącej optymalizacji serwisów oraz ułatwiania Twojego z nich korzystania. Niektóre funkcjonalności dostępne w naszych serwisach mogą nie działać, jeżeli nie wyrazisz zgody na instalowanie plików cookies. Instalowanie plików cookies lub uzyskiwanie do nich dostępu nie powoduje zmian w Twoim urządzeniu ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tym urządzeniu.

  Stosujemy dwa rodzaje plików cookies: sesyjne i trwałe. Pliki sesyjne wygasają po zakończonej sesji, której czas trwania i dokładne parametry wygaśnięcia określa używana przez Ciebie przeglądarka internetowa oraz nasze systemy analityczne. Trwałe pliki cookies nie są kasowane w momencie zamknięcia okna przeglądarki, głównie po to, by informacje o dokonanych wyborach nie zostały utracone. Pliki cookies aktywne długookresowo wykorzystywane są, aby pomóc nam wspierać komfort korzystania z naszych serwisów, w zależności od tego czy dochodzi do nowych, czy do ponownych odwiedzin serwisu. Dane jakie uzyskujemy za pomocą technologii localStorage, identyfikatorów urządzenia mobilnego (ID) – co do zasady - nie pozwalają na Twoją identyfikację. W pewnych jednak przypadkach, zwłaszcza, gdy jesteś użytkownikiem zarejestrowanym istnieje możliwość powiązania z Tobą konkretnych informacji wynikających z technologii localStorage, identyfikatorów urządzenia mobilnego (ID). Technologia localStorage pozwala przechowywać podobne do cookies informacje w Twojej przeglądarce, w szczególności w środowiskach, w których technologia cookies nie działa prawidłowo lub działać nie może.

  Pliki cookies wykorzystywane są w celach statystycznych oraz aby usprawnić działanie serwisów i zwiększyć komfort z nich korzystania, m.in:

  • pozwalają sprawdzić jak często odwiedzane są poszczególne strony serwisów - dane te wykorzystujemy do optymalizacji serwisów pod kątem odwiedzających;
  • umożliwiają rozpoznanie rodzaju Twojego urządzenia, dzięki czemu możemy lepiej dopasować sposób i format prezentowania treści oraz funkcjonalności serwisów;
  • poprawiają wydajność i efektywność serwisów dla korzystających.

  Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były instalowane na Twoim urządzeniu, możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki w zakresie instalowania plików cookies. W każdej chwili możesz też usunąć z pamięci swojego urządzenia pliki cookies zapisane w trakcie przeglądania naszych serwisów. Pamiętaj jednak, że ograniczenia w stosowaniu plików cookies mogą utrudnić lub uniemożliwić korzystanie z tych serwisów.